Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY
TERVEZETT VERSENYKIÍRÁSA a 2012/2013-as tanévre
 

A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
 

Társrendezők:
− Berze-Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös,
− Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

 

A verseny célja:
 

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.
Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a természet- és műszaki tudományok többi területével.

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. osztály
10. osztály
 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakközépiskola
Gimnázium
 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. osztályba jár. (Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.
 

A versenyen való részvétel kizáró okai:
meg nem engedett eszközök használata

a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
 

9. évfolyam:

1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi, rugalmas, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő. A lejtőn mozgó tömegpont.

2. forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési-, nyújtási-, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.

3. forduló:
A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:
1. forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

2. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam1. fordulójának tematikája, valamint:
Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatikus alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Ponttöltés és homogén térben az előző fogalmak.

3. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények.
 

 

A nevezés módja, határideje:

Minden iskola igazgatója jelenti a megyei Pedagógiai Intézet versenyfelelősének az iskolájából a Mikola versenyen indulók létszámát.
Budapesten nem az MFFPI, hanem a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola a szervező, a verseny koordinátora Kertai Helga
(kertaihg@gmail.com, +36 20 971-24-26).
Az 1. fordulón való részvétel díjtalan!
 

A jelentkezés határideje: 2012. december 15.
A megyei versenyszervezők december 22-ig megküldik az összesített megyei jelentkezéseket az Alapítvány címére: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, vagy sipet@freemail.hu.

A 2. fordulóban az a diák vehet részt, aki az 1. fordulós feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette, valamint befizette a 2 000 Ft/tanuló részvételi díjat. A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze és egy összegben utalják át a Leőwey Kulturális Egyesület Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15248877 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját! Ezzel egyidejűleg az iskolából továbbjutott diákok névsorát és dolgozatát kérjük megküldeni az Alapítvány címére, valamint a névsort a megyei versenyfelelősöknek is. A nevezési határidő 2013. március 01.
A második forduló eredményét az Alapítvány honlapján tesszük közzé. A 2. fordulóból a 3. fordulóba az adott évfolyam második fordulós versenyzőiből legfeljebb az első 50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut.

A 3. forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket.
A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.
 

Díjazás:
A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola érmet is kap.
 

 

A verseny fordulói:
1. forduló: 2013. február 12. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban
2. forduló: 2013. március 19. (kedd) 14 – 17 h-ig a MPI-k által felkért iskolákban
3. forduló: 2013. május 5 – 7 (Az írásbeli érettségik időpontjában)
      9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
      10. évfolyam: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

Az első két fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltik ki a versenyzők, a döntőkben az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat.
Az egyes fordulókon használható segédeszközök:
- Az első fordulón bármilyen segédeszköz
- A második és a harmadik fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép

A versenyről információk elérhetők a következő honlapokon:
http://berze.tk/mikola/index.htm
(korábban: http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola/index.htm)

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Társrendezők elérhetőségei:
Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője (Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu

Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője
(Simon Péter szervező)
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.huA 32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny döntőjének támogatóiLeőweyért Alapítvány Pécs

Gyöngyös Város Önkormányzata

Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Gyöngyös

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Mátrai Erőmű Zrt.

Samsung Electronics Zrt. Jászfényszaru

Egy volt berzés diák

Digiterm Kft. Gyöngyös

B. Braun Medical Kft.

Petró Sándor

Csörgő Tamás volt berzés diák

DEVON Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gyöngyös

Járos Judit volt berzés diák

Ecoplan Kft. Gyöngyös